Dessa allmänna villkor gäller för Trendify IT Sweden AB med org. nr. 559058-4412 (nedan benämnt “Trendify IT Sweden”) avseende information och recensioner på webbplatsen www.bastahorlurarna.se (nedan benämnt “bastahorlurarna.se”, “Bästa Hörlurarna, alternativt ”webbplatsen”).

Genom att använda webbplatsen godkänner du nedanstående allmänna villkor.

1. Om bastahorlurarna.se

Bastahorlurarna.se är en kombinerad blogg och recensionssite som drivs av Trendify IT Sweden. Hemsidans syfte är att fungera som en resurs i valet av ljudprodukter, framförallt hörlurar, och på så vis göra det lättare för konsumenten att göra ett bra val vid köp hos tredje part.

2. Otillåten användning

Du får bara använda hemsidan och dess tjänster för privat bruk och får inte använda dem på ett sådant sätt att Trendify IT Sweden eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Informationen får inte användas i strid mot dessa allmänna villkor, gällande lagar och regler samt Trendify IT Swedens särskilda anvisningar från tid till annan. Informationen får inte användas till direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev m.m. Vidare får informationen inte användas till:

  • att förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
  • att publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
  • att överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
  • att göra inlägg eller ladda upp bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

3. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till webbplatsen tillhör Trendify IT Sweden.

Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera information som härleds från eller utgör en del av Trendify IT Swedens webbplats.

4. Ansvarsbegränsning

4.1. Ansvarsbegränsning

Samtliga recensioner och all annan information som tillhandahålls under Trendify IT Swedens presentationer (oavsett om detta sker via artiklar, videos eller poddar) lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa enskilda produkter.

4.2. Användning av bastahorlurarna.se

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av webbplatsen.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla Trendify IT Sweden skadelös för krav som tredje man riktar mot Trendify IT Sweden på grund av din användning av bastahorlurarna.se. Vidare medger du att ersätta Trendify IT Sweden för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas Trendify IT Sweden genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

Trendify IT Sweden lämnar inga garantier avseende webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

Trendify IT Sweden ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar Trendify IT Sweden inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av bastahorlurarna.se.

5. Integritet

Personuppgifter som behandlas

Trendify IT Sweden kan komma att hantera dina personuppgifter. Exempel på de personuppgifter som hanteras är:

  • Nyhetsbrev – datum för anmälan till nyhetsbrevet, epostadress och eventuellt för- och efternamn då dessa är valfria.
  • Kommentarer – du kan kommentera anonymt, de uppgifter som sparas är angivet tidsstämpel, namn, epostadress, kommentar, ip-adress och eventuell angiven url.
  • Övrigt – Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Eftersom personlig integritet är viktig, så kan du vara anonym i alla fallen ovan även om det kan begränsa webbplatsens funktionalitet. Trendify IT Sweden samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?

Trendify IT Sweden hämtar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster. Exempel är formulär för: kontaktsida, kommentarer och nyhetsbrev.

Ändamålet med informationen

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna sända relevant information i webbplatsens olika ämnen.

Hur lagras informationen?

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt CMS-system WordPress och hos eventuella underleverantörer såsom t.ex. Bluesend för nyhetsbrev.

Rättigheter, rättelse och radering av personuppgifter

Som användare av Bästa Hörlurarna, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Trendify IT Sweden inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på bastahorlurarna.se överförs inte till tredje part.

Övrigt

Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Trendify IT Sweden kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

Cookies

Om Cookies
Bastahorlurarna.se använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt vår webbplats i statistiskt syfte. Statistiken innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt.

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare. Att radera cookies gör inte att dina personliga inställningar försvinner.

Om du inte accepterar cookies
Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.

Att inte acceptera cookies kan vidare föranleda att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller att information laddas långsammare.

Den mängd reklam som visas på webbplatser påverkas inte av om du accepterar cookies eller inte, utan det kommer att visas samma mängd reklam.

Mer information om cookies
Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn av elektronisk kommunikation i Sverige. Klicka här för att läsa mer om cookies och reglerna kring detta på PTS hemsida.

6. Tjänster & mjukvara

Google Analytics

Google Analytics är ett analysverktyg som tillhandahålls av Google som möjliggör tracking och rapportering av webbplatstrafik. Google samlar data för att tracka och bevaka trafiken som använder vår webbplats. Den här datan delas med andra tjänster hos Google för att förbättra användarupplevelsen. Du kan välja att neka tracking genom att installera Google Analytics ”opt-out” browser-tillägg. Tillägget låter dig blockera Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics. För mer information om Googles privacy policies, besök deras Privacy & Terms-sida: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

7. Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av bastahorlurarna.se ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

8. Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt nedan:

Företag: Trendify IT Sweden AB
Adress: Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad
E-postadress: info@bastahorlurarna.se